Accessibility Tools

NEIGHBORHOOD

„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie”

is a project based on building neighborly ties between Roma and non-Roma communities in Olsztyn and Nowa Huta.
According to various estimates, the Roma minority in Poland amounts to 20-60 thousand. people.

      IDEAS

Fundacja ArtJunction od 2015 podejmowała się licznych inicjatyw współpracy z tym środowiskiem.  Od pracy z romskimi migrantami w Poznaniu poprzez integracyjne działania w szkołach. Chcieliśmy zacząć współpracować także ze środowiskiem osób dorosłych. Poczucie wagi tego współdziałania, potrzeba lepszego poznania  środowiska romskiego, a także zwykła ludzka ciekawość,  oraz przyjaźnie, które nawiązaliśmy poprowadziły nas do Olsztyna gdzie podczas kilkuletniej współpracy powstały zaczątki „Sąsiedztwa”

W Polsce ma miejsce wiele inicjatyw budujących relację między Romami i nie-Romami. Wiele  z nich jest efektem działania samych Romów. Dzięki projektowi mogliśmy je lepiej poznać i nawiązać relacje  z ich inicjatorami i realizatorami. Mamy też nadzieję, że także nasz projekt w jakimś stopniu przyczynił się do zwiększenia współpracy i wzajemnego poznania się romskich i nieromskich sąsiadów, w tym szczególnie, do widoczności inicjatyw romskich i samych Romów w Polsce.
Nasz projekt „Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” miał za zadanie przeciwdziałać  dyskryminacji i stygmatyzacji Romów w ich sąsiedzkich środowiskach.
During its implementation, we worked with the Association of Roma Culture "Hitano" in Olsztyn and the Integration Association "Sawore" and the House of Utopia - the International Empathy Center in Nowa Huta, the Committee for the Preservation of Monuments of Jewish Culture in Tarnów, the Norwegian partner Rita Lindanger S.A. and numerous unaffiliated representatives of Roma and non-Roma communities.

    ACTIVITIES

Przeprowadziliśmy liczne rozmowy z trzema pokoleniami Romów i ich sąsiadami dotyczące wspólnej przestrzeni życia.
Ważne dla dla naszych rozmówców miejsca posłużyły do stworzenia map społecznych najbliższej okolicy. Na podstawie map – przewodników zostały zrealizowane sąsiedzkie spacery performatywne zakończone spotkaniem z poczęstunkiem rozmowami i muzyką.  W obu miejscach uczestnicy projektu ustanowili znaki sąsiedzkie. W Olsztynie była to ławka ze stołem do gry w warcaby lub szachy, a w Nowej Hucie – wykonany wspólnymi siłami mural.
W obu miejscowościach działaniom towarzyszyły warsztaty antydyskryminacyjne  dla uczniów i nauczycieli, w tym asystentów edukacji romskiej oraz warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży.

fcebook sąsiedztwo

+  WIĘĆĘJ RELACJI Z OLSZTYNA I NOWEJ HUTY NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

 

Nasz projekt zakończyło jego publiczne podsumowanie, na którym przedstawiliśmy działania  i rezultaty. Wydarzeniu towarzyszyło seminarium

ACTIVITIES

dotyczące rożnych aspektów sąsiedztwa oraz panel dyskusyjny. Wydarzenie było współorganizowane przez partnera  – Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Spotkanie w dniu 1.10. 2022 było zintegrowane z programem Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów dzięki czemu  mogliśmy je skierować do licznych gości – specjalistów zajmujących się tematem Romów i mniejszości z całego kraju.

Podczas panelu w Tarnowie gościliśmy czworo przedstawicieli norweskiego partnera w tym, norweskich mniejszości. Warsztaty i prezentacje i zostały zaprezentowane m. in. przez  Ritę Lindanger, Rezan Saleh i Sarę Wihelmsen. Jan Hansen brał aktywny udział w panelowych dyskusjach i rozmowach ze specjalistami i przedstawicielami środowiska romskiego z Polski.
Ssesja prezentacji działań tarnowskiego partnera i odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci związanych z Romami w okolicach Tarnowa miała miejsce drugiego  października

O NASZYM MURALU SPOŁECZNYM W NOWEJ HUCIE

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Logotypy partnerów projektu Sąsiedztwo
EN