Accessibility Tools

NEIGHBORHOOD - OLSZTYN

Neighborhood. My place on the map

is a project based on building neighborly ties between Roma and non-Roma communities in Olsztyn and Nowa Huta.

In May and June 2021, talks were held with three generations of Roma and their neighbors from the dominant group. The conversations concerned memories and personal stories related to the place of residence. They served to stimulate reflection, agency and responsibility for the place of residence by discovering its specificity, history, ecology and what affects the quality of everyday life. Organizational talks were also held with all institutions and organizations involved in the project, including the Reportage Studio at the Jaracz Theater in Olsztyn, the Municipal Cultural Center in Olsztyn, Arka. The Children and Family Assistance Association in Olsztyn, the Borussia Cultural Community Association, the Olsztyn Association of German Culture, the FOSa Federation, Primary School No. 2 in Olsztyn and the Active Senior Center. 

COMMUNITY MAP

W wyniku rozmów zebrane zostały materiały które posłużyły do stworzenia zawartości mapy społecznej. Materiały te zostały uzupełnione o pochodzącą od rozmówców i ich sąsiadów ikonografię i zredagowane w formie mapy. Na podstawie tych informacji został wspólnie opracowany scenariusz spaceru sąsiedzkiego. Wydrukowana mapa społeczna posłużyła jako ważny element  spaceru sąsiedzkiego – zorganizowanego w sierpniu 2021  wspólnie ze Stowarzyszeniem „Hitano”  publicznego działania sąsiedzkiego.
Uczestnicy spaceru mogli posłuchać opowieści olsztynian, w tym swoich sąsiadów,, a także zabrać głos w rozmowach dotyczących konkretnych miejsc i relacji sąsiedzkich zobaczyć wpisany w lokalna architekturę krótki fragment spektaklu „Baśń Żywa” zrealizowanego przez dzieci romskie i nie-romskie dzieci w 2018 roku. 

   THE WALK

Representatives of neighboring communities spoke spontaneously during the walk. These people emphasized the multicultural character of Olsztyn. The walk ended with live music, singing and dancing in a place associated with the neighborhood history of the Roma and non-Roma, and a joint meal organized by the local Roma community.

Zakończenie odbyło się na jednym z podwórek współdzielonych przez romskich i nie-romskich sąsiadów . Jeden z garaży  udało nam się zamienić na scenę oraz „pomieszczenie kinowe”. W garażu zostały odegrane fragmenty spektaklu: „Khetane czyli wspólnie”, który Fundacja Art Junction zrealizowała wspólnie z olsztyńskimi Romami w Teatrze im. Stefana Jaracza w 2019 roku. W zaimprowizowanym kinie pokazaliśmy także unikalne materiały dokumentalne z historii osiedlania się Romów w Olsztynie w latach 80-tych oraz z wydarzeń z miasta związanych ze społecznościami romską i nieromską  z lat 90-tych. 

Na zakończenie spaceru z pomocą  dzieci został  postawiony symboliczny znak sąsiedzki: 

NEIGHBORHOOD MARK

Ławka ze stołem skonstruowane  z materiałów pochodzących z recyklingu. Ławka została wykonana tak aby mogła służyć jak stół do gier. Dzieci stale bawiące się w tej okolicy wykonały planszę oraz pionki do gry. 

We wrześniu przeprowadziliśmy w szkole podstawowej numer 2,  warsztaty antydyskryminacyjne  dla uczniów i nauczycieli, w tym dla asystentów edukacji romskiej, a także warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży.

 

+ RELACJE ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

fcebook sąsiedztwo
Okładka czasopisma Studia Romologica 12-2021  pzredstawiająca cztery zrasteryzowane na różne kolory obrazy głowy łysego mężczyzny z broda

Wcześniejsza współpraca ze świetlicą integracyjną „GAJA” i Stowarzyszeniem HITANO w Olsztynie

BAŚŃ ŻYWA

Spektakl zrealizowany ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej „Hitano” z Olsztyna 2018

+ GŁOSY Z OLSZTYNA:

Bartek Fedorowicz: „ Jesteśmy Polakami narodowości romskiej. I chcemy się dać poznać, bo mieszkamy, dzielimy te ulice i chcemy, żeby spotykając się na ulicach nie było tego zgrzytu, jaki był przed laty i jest dotychczas jeszcze gdzieniegdzie.”

Brygida Bilicka” „ Ja kocham Olsztyn. Nie zamieniłabym go na inne miasto. Ja się tu urodziłam, wychowałam, tu są moje korzenie. Uwielbiam to miasto.” 

Uczestnik spaceru: „Bardzo sympatyczne popołudnie. Ala mnie tu wyciągnęła i powiedziała, że coś takiego się wydarza. I to było bardzo fajne i dobrze się tu bawię i dobrze się czuję. Fajne wydarzenie.”

 Ala Berezowska: „Mi się bardzo podoba taka otwartość, która tutaj zaistniała, rozpoczynając od wspólnego przejścia się przez miasto, następnie zabawy pod ratuszem, zbudowały jakąś więź.”

Krystyna Jurewicz: „Dobry sposób na poznanie się ludzi z różnych zakątków. My tutaj mieszkamy od iluś lat, niektórzy mieszkają dziesiątki, inni się przeprowadzili. Przy takim projekcie to się ludzie poznają lepiej.” 

Barbara Berezowska: „Poznawać się zawsze warto. Można poznawać innego człowieka jako członka rodziny jako przedstawiciela mniejszości. Mniejszość romska jest w Olsztynie obecna, więc jak najbardziej powinna być zauważana.”

 Andrzej Szramka: „Jestem urodzony w Olsztynie, od ponad 30 lat mieszkamy w Niemczech i widząc te akcje współdziałania z Romami, poznawania ich kultury – znajduję to wszystko bardzo bardzo pozytywnie. Tych ludzi i ich kulturę trzeba poznać, jest to bardzo ciekawa kultura, dla nas nieznana. Chwalę taką inicjatywę i lubię tych ludzi. Kocham ich.” 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

EN