Ułatwienia dostępu

SĄSIEDZTWO

„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie”

to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami romskimi i nie-romskimi w Olsztynie i Nowej Hucie.
Mniejszość romska liczy w Polsce według różnych szacunków 20 – 60 tys. osób.

      IDEE

Fundacja ArtJunction od 2015 podejmowała się licznych inicjatyw współpracy z tym środowiskiem.  Od pracy z romskimi migrantami w Poznaniu poprzez integracyjne działania w szkołach. Chcieliśmy zacząć współpracować także ze środowiskiem osób dorosłych. Poczucie wagi tego współdziałania, potrzeba lepszego poznania  środowiska romskiego, a także zwykła ludzka ciekawość,  oraz przyjaźnie, które nawiązaliśmy poprowadziły nas do Olsztyna gdzie podczas kilkuletniej współpracy powstały zaczątki „Sąsiedztwa”

W Polsce ma miejsce wiele inicjatyw budujących relację między Romami i nie-Romami. Wiele  z nich jest efektem działania samych Romów. Dzięki projektowi mogliśmy je lepiej poznać i nawiązać relacje  z ich inicjatorami i realizatorami. Mamy też nadzieję, że także nasz projekt w jakimś stopniu przyczynił się do zwiększenia współpracy i wzajemnego poznania się romskich i nieromskich sąsiadów, w tym szczególnie, do widoczności inicjatyw romskich i samych Romów w Polsce.
Nasz projekt „Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” miał za zadanie przeciwdziałać  dyskryminacji i stygmatyzacji Romów w ich sąsiedzkich środowiskach.
Przy jego realizacji pracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej “Hitano” w Olsztynie i Integracyjnym Stowarzyszeniem „Sawore”  i Domem Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii w Nowej Hucie, Komitetem Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, partnerem norweskim Rita Lindanger S.A. i licznymi niezrzeszonymi przedstawicielami środowisk romskich oraz nie-romskich.

    DZIAŁANIA

Przeprowadziliśmy liczne rozmowy z trzema pokoleniami Romów i ich sąsiadami dotyczące wspólnej przestrzeni życia.
Ważne dla dla naszych rozmówców miejsca posłużyły do stworzenia map społecznych najbliższej okolicy. Na podstawie map – przewodników zostały zrealizowane sąsiedzkie spacery performatywne zakończone spotkaniem z poczęstunkiem rozmowami i muzyką.  W obu miejscach uczestnicy projektu ustanowili znaki sąsiedzkie. W Olsztynie była to ławka ze stołem do gry w warcaby lub szachy, a w Nowej Hucie – wykonany wspólnymi siłami mural.
W obu miejscowościach działaniom towarzyszyły warsztaty antydyskryminacyjne  dla uczniów i nauczycieli, w tym asystentów edukacji romskiej oraz warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży.

fcebook sąsiedztwo

+  WIĘĆĘJ RELACJI Z OLSZTYNA I NOWEJ HUTY NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

 

Nasz projekt zakończyło jego publiczne podsumowanie, na którym przedstawiliśmy działania  i rezultaty. Wydarzeniu towarzyszyło seminarium

DZIAŁANIA

dotyczące rożnych aspektów sąsiedztwa oraz panel dyskusyjny. Wydarzenie było współorganizowane przez partnera  – Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Spotkanie w dniu 1.10. 2022 było zintegrowane z programem Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów dzięki czemu  mogliśmy je skierować do licznych gości – specjalistów zajmujących się tematem Romów i mniejszości z całego kraju.

Podczas panelu w Tarnowie gościliśmy czworo przedstawicieli norweskiego partnera w tym, norweskich mniejszości. Warsztaty i prezentacje i zostały zaprezentowane m. in. przez  Ritę Lindanger, Rezan Saleh i Sarę Wihelmsen. Jan Hansen brał aktywny udział w panelowych dyskusjach i rozmowach ze specjalistami i przedstawicielami środowiska romskiego z Polski.
Ssesja prezentacji działań tarnowskiego partnera i odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci związanych z Romami w okolicach Tarnowa miała miejsce drugiego  października

O NASZYM MURALU SPOŁECZNYM W NOWEJ HUCIE

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Logotypy partnerów projektu Sąsiedztwo
PL