Ułatwienia dostępu

#TOLERANCJA

…………………..Jak rozumiemy TOLERANCJA? ……………

Art without Border 2024

Art without Border 2024

Festiwal w przestrzeniach
społecznych.
Projekt edukacyjny i aktywizujący środowiska młodzieżowe w rejonie Gori

Sąsiedztwo – Nowa Huta 2

Sąsiedztwo – Nowa Huta 2

SĄSIEDZTWO  - Nowa HUTA„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami romskimi i nie-romskimi w Olsztynie i Nowej Hucie.W marcu i kwietniu 2022 przeprowadziliśmy rozmowy z trzema pokoleniami Romów i z ich...

SĄSIEDZTWO – NOWA HUTA

SĄSIEDZTWO  - Nowa HUTA„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami romskimi i nie-romskimi w Olsztynie i Nowej Hucie.W marcu i kwietniu 2022 przeprowadziliśmy rozmowy z trzema pokoleniami Romów i z ich...

Sąsiedztwo Olsztyn

SĄSIEDZTWO - OLSZTYN„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami romskimi i nie-romskimi w Olsztynie i Nowej HucieW maju i czerwcu 2021 zostały przeprowadzone rozmowy z trzema pokoleniami Romów i ich...

TEREN SPOTKANIE

TEREN SPOTKANIE

Teren Spotkanie to partycypacyjny, inkluzywny projekt społecznościowy, który wykorzystuje metody teatru plenerowego i teatru społeczno-społecznego inspirowane polskimi wzorcami do kulturowej aktywizacji społeczności wiejskich i miejskich.

ŚWIAT WEDŁUG LEMA

ŚWIAT WEDŁUG LEMA

Ideą projektu ŚWIAT WEDŁUG LEMA jest znalezienie wspólnego mianownika pomiędzy twórczością najbardziej znanego na świecie polskiego pisarza science-fiction i tradycyjnymi formami opowiadania obecnymi w kulturze regionu południowo wschodniej Turcji.

Sąsiedztwo. Moje miejsce na mapie

Sąsiedztwo. Moje miejsce na mapie

„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie”

to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami Romskimi i nie-Romskimi w Olsztynie i Nowej Hucie.

PL