Accessibility Tools

ART WITHOUT BORDER 2024

Ideą ART WITHOUT BORDER jest komentowanie poprzez działania twórcze i współpracę z lokalnymi społecznościami i artystami sytuacji na granicy rozdzielającej tereny Południowej Osetii. Granicy rozdzielającej pola – ale też często wioski, ogrody, domy, rodziny, życia i wpisującej się w dramatyczną historię mieszkających tam ludzi.

Razem z naszymi gruzińskimi partnerami jesteśmy szczęśliwi, że idea kontynuacji festiwalu społecznego w rejonach graniczących ze strefą okupowana w i w mieście Gori spotkała się z przychylnością zarówno polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych  które wsparło go w ramach programu Dyplomacja Publiczna 2024 jak i lokalne instytucje takie jak władze miasta Gori, Teatr Im G.Eristawi oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Gori.

Idee projektu rozwijamy od lat wraz z organizacjami pozarządowymi w Gori od 2018 roku.

Obecne wydarzenia w Gruzji opóźniły nieco prace nad programem edukacyjnym  społecznym i artystycznym projektu  ale szczegóły opublikujemy wkrótce.

 

Więcej szczegółów programu na czerwiec i lipiec WKRÓTCE

Wspólne działania z gruzińskimi partnerami rozpoczęliśmy w 2018 roku od wędrówek i czasowego zamieszkania na pograniczu strefy okupowanej oraz licznych rozmów z mieszkańcami. W wyniki tego działania powstała pierwsza wersja spektaklu Dom/Granica pokazana w Gori oraz na Międzynarodowym festiwalu teatralnym w Tbilisi.
Więcej informacji o projekcie Dom/Granica znajduje się na naszych stronach archiwalnych.

Kolejnym krokiem we współpracy były wspólne działania online oraz pierwsza edycja festiwalu w 2020 roku. Pierwsza edycja festiwalu z powodu pandemii Covid 19  była częściowo realizowana w przestrzeni wirtualnej – tam znajduje się większość materiałów i dokumentacja działań.
Podjęcie tej inicjatywy w sytuacji bardzo restrykcyjnych ograniczeń związanych z pandemią jest wyrazem naszego starania o podtrzymanie funkcjonujących już kulturalnych relacji międzynarodowych, znalezienia nowych dróg współpracy i ścieżek docierania do odbiorców. W przypadku zamknięcia granic znaczenie hasła „sztuka bez granicy” zyskało dodatkowy, bardzo aktualny sens. Wiecej o Art without Border 2020

Nasza inicjatywa ma w planie przedstawienie w działaniach edukacyjnych oraz poprzez wspólne realizowanie wydarzeń w przestrzeniach społecznych silnej i różnorodnej reprezentacji polskich działań artystyczno-społecznych tworzonych w przestrzeniach publicznych, a także podzielenie się doświadczeniami polskich twórców i animatorów kultury.

Bardzo istotnym elementem całości pozostają działania edukacyjne oraz wypracowanie nowych środków komunikacji we współpracy kulturalnej i nowych środków artystycznego wyrazu

+ RELACJE DZIEŃ PO DNIU ZNAJDĄ SIĘ NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

Bardzo istotnym elementem całości są działania edukacyjne oraz wypracowanie nowych środków komunikacji we współpracy kulturalnej i nowych środków artystycznego wyrazu

 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

QARTLI.GE

O festiwalu Art without Border 2020 pisał gruziński portal Qartli.ge

STUDIO TRIALETI TV

O realizacji pierwszej edycji Festiwalu Art without Border, naszych działaniach w Gruzji i planach na współpracę z rozmawialiśmy w studio Telewizji Trialeti.
Rozmowa w języku gruzińskim i angielskim

ROZMOWA TRIALETI TV

 2020
Uczestnicy warsztatów i działań festiwalowych rozmawiali o swoich wrażeniach i pracy nad projektem w reżimie pandemicznym w studiu Telewizji Trialeti.

Rozmowa w języku gruzińskim

ROZMOWA TRIALETI TV

 2020
Uczestnicy warsztatów i działań festiwalowych rozmawiali o swoich wrażeniach i pracy nad projektem w reżimie pandemicznym w studiu Telewizji Trialeti.

Rozmowa w języku gruzińskim

Bardzo istotnym elementem całości są działania edukacyjne oraz wypracowanie nowych środków komunikacji we współpracy kulturalnej i nowych środków artystycznego wyrazu

 

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

EN