Accessibility Tools

Not our Business?

Projekt zrealizowany przy współpracy z Theatreconnect i Kerala Sangitha Nataka Akademi w Thrissur (Kerala, India) 22.01.2017-25.02.2017.

Międzynarodowy warsztat przeprowadzony z grupą indyjskich aktywistów społecznych i artystów. Istotą kilkutygodniowej pracy grupy w keralskiej wiosce Kiraloor były dyskusje nad problemami i wynikającymi z wpływy globalizacji na życie społeczne w rejonach dotkniętych biedą. Inspiracją do rozpoczęcia pracy była książka Martina Caparrosa: “Głód” ale historie lokalne przyniesione przez uczestników szybko osadziły tematy naszych rozmów we współczesnym społeczno-politycznym tyglu Indii. Dyskusje o tym co dziś boli i niepokoi wielu mieszkańców Indii zostało wspólnie przełożone na język teatru ulicznego.

Powstał spektakl – zbiór historii, o których na co dzień staramy się nie pamiętać – wypierając je ze naszej społecznej świadomości – ponieważ nie pasują do obrazu świata jaki chcielibyśmy widzieć. Czy to, że staramy się nie dostrzegać procesów, których mimowolnymi współsprawcami jesteśmy, żeby bronić się przed utratą naszej strefy komfortu jest właściwym rozwiązaniem. Czy mamy na to jakiś wpływ? I czy w świecie, w którym dzięki dostępowi informacji trudno jest powiedzieć że nie mieliśmy o tym pojęcia. Czy to jest nasz interes?

W wyniku warsztatów powstał spektakl plenerowy: “Not our Business?” pokazany dwukrotnie licznej widowni na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Kerali ITFOK.

Projekt dofinansowany przez Wydział Kultury Miasta Poznania.
EN