Ułatwienia dostępu

PONAD GRANICAMI

MIKUSZEWO 4 – 8 06 2018

W czerwcu 2018 roku we współpracy z Fundacją Bezlik realizowaliśmy w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie w woj. Wielkopolskim projekt „Ponad Granicami”. Razem z Katarzyną Jackowską-Enemuo i Katarzyną Kamecką pracowaliśmy z młodzieżą z Niemiec, Polski i z Romami z Rumunii, mieszkającymi i uczącymi się w Polsce. W ciągu kilku intensywnych dni podczas warsztatów z edukacji kulturowej, integracyjnych, teatralnych, tanecznych i muzycznych zajmowaliśmy się tematem różnego typu granic, ograniczeń, wglądu w to czy nam pomagają i są potrzebne czy też nie. Towarzyszyła nam refleksja nad otwartością, potencjalną potrzebą przekroczenia granic, szukaniem tego, co wspólne; nad powodami nacjonalizmu, migracji, bycia „innym”. Udało się nam poszerzyć świadomość na temat odmienności kulturowej i uwrażliwić na to co inne. Zajęcia były tłumaczone symultanicznie na trzy języki.

Samoorganizacja młodzieży pod okiem nauczycieli – opiekunów, wspólne mieszkanie (przygotowywanie posiłków, organizacja czasu wolnego) w pięknym, starym pałacu, intensywne zajęcia edukacyjno-kulturalno-artystyczne wpłynęły na zaprzyjaźnienie się młodzieży mimo barier językowych i kulturowych. Finałem warsztatów był mobilny spektakl teatralny site-specific, na który zaprosiliśmy mieszkańców okolic oraz gości z Poznania, zakończony wspólnym przyjęciem za stołem w parku i ogniskiem.

PL