SĄSIEDZTWO

„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie”

Mniejszość romska liczy w Polsce według różnych szacunków 20 – 60 tys. osób. Zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów odbywa się poprzez konstruowanie działań w poszczególnych obszarach wsparcia. Dzielenie wspólnej przestrzeni miejskiej wpływa znacząco na sposób tworzenia tożsamości jej mieszkańców, tym bardziej, że są oni przedstawicielami różnych tradycji kulturowych i historycznych.

ROZMOWY SĄSIEDZKIE

Nasz projekt „Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” odpowiada na problem dyskryminacji i stygmatyzacji Romów.
Planujemy współpracę ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej “Hitano” w Olsztynie i Integracyjnym Stowarzyszeniem „Sawore” w Nowej Hucie,
gdzie zorganizujemy warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów i nauczycieli, w tym asystentów edukacji romskiej oraz warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży.

Przeprowadzimy również rozmowy z trzema pokoleniami Romów i ich sąsiadami dotyczące wspólnej przestrzeni życia.
Ważne dla dla naszych rozmówców miejsca utworzą mapy społeczne regionów i posłużą jako przewodniki do organizowanych spacerów sąsiedzkich.

Nasz projekt zakończy panel dyskusyjny współorganizowany przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
z udziałem romologów oraz warsztat dla przedstawicieli/ek stowarzyszeń romskich i realizatorów/ek projektu prowadzony przez partnera projektu: organizację Rita Lindanger AS z Oslo.

Wierzymy, że nasze niemal dwuletnie działanie przyczyni się do zmiany negatywnych stereotypów i poprawienia relacji międzysąsiedzkich. 

+ RELACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

fcebook sąsiedztwo

BAŚŃ ŻYWA

Spektakl zrealizowany ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej „Hitano” z Olsztyna 2018

KHETANE, CZYLI WSPÓLNIE

Spektakl zrealizowany ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej „Hitano” 2019

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.