Ułatwienia dostępu

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE
W marcu 2017 Fundacja Art Junction przeprowadziła warsztaty pt.: „Inny – warsztaty antydyskryminacyjne z elementami dramy i teatru” dla grupy uczniów klas 6 i gimnazjum. Podczas zajęć poruszyliśmy tematy tolerancji, otwartości, zgody na odmienność i różnorodność jak również wykluczenia czy wkluczenia. Oprócz ćwiczeń i zadań teatralnych i dramowych przeprowadziliśmy z uczestnikami szereg rozmów i dyskusji na w/w tematy. Na zakończenie warsztatów odbyły się improwizacje teatralne.
PL