Ułatwienia dostępu

Performatywna Mapa Dzieciństwa
W sierpniu 2019 jako partner Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie realizowaliśmy dwutygodniowy projekt w ramach programu Instytutu im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie „Lato w teatrze”. Tematem warsztatów z dziećmi i młodzieżą były opowieści z Dynowa związane z dzieciństwem, te dawne i te współczesne. Spacerowaliśmy po mieście, szukaliśmy ciekawych miejsc, rozmawialiśmy z przechodniami, spotykaliśmy Dynowian.
Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o Dynowie i dawnych zabawach.
Po raz pierwszy uczestnicy grali w gumę, po raz pierwszy pisali i wysyłali listy. Kiedy materiał został zebrany, stworzyliśmy Mapę Dzieciństwa Dynowa a następnie wybraliśmy miejsca na spacery z publicznością i stworzyliśmy sceny związane ze wspomnieniami. Spacery były dwa: jeden po mieście, drugi nad Sanem, były one interaktywne, pełne opowieści i zabawy.

Po Dynowie z mapą dzieciństwa

Regiony.rp.pl

PL