Ułatwienia dostępu

Inni
Od października do grudnia w bytomskim Centrum Kultury odbywały się warsztaty „Inni” w ramach projektów Statek Sztuki i HartOFFanie Teatrem. Był to cykl warsztatów teatralno – edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną i licealną, poświęconych tematowi innego oraz reakcji na odmienność i nieprzystawalności do znanych schematów w otaczającej nas rzeczywistości. Oprócz ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz zadań aktorskich uczestnicy obserwowali przejawy „inności” w swoim otoczeniu i oswajali ją: nagrywali wywiady z „innymi”, robili zdjęcia „inności”. Warsztaty zakończyły się performatywno-multimedialną akcją plenerową w hali dworca kolejowego w Bytomiu dla zaproszonej i spontanicznej publiczności.
PL