Ułatwienia dostępu

HISTORIE LOKALNE
Od października do grudnia 2016 trwał nasz projekt „Historie lokalne” z gimnazjalistami, uczniami szkół średnich i studentami w Bytomskim Centrum Kultury w ramach projektów Statek Sztuki i HartOFFanie Teatrem pod kuratelą Dagmary Gumkowskiej. Tematem pracy były współczesne i dawne opowieści, legendy i historie związane z wielokulturowym Bytomiem, miastem tradycji, zawiłej historii, przemian i migracji. Projekt zrealizowany został jako szereg warsztatów opartych na aktorskim treningu teatru fizycznego oraz kreacji zbiorowej uczestników. W spektaklu wykorzystano opowieści dziadków i rodziców uczestników, wspominających miasto oraz zdjęcia obrazujące przemiany Bytomia. Na zakończenie warsztatów odbył się performatywny spektakl – instalacja w zabytkowym budynku byłej poczty. Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Miasta Bytomia.
pokaz
proces pracy
PL