Ułatwienia dostępu

baśń żywa

Jesienią 2018 pracowaliśmy z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do integracyjnej świetlicy Gaja w Olsztynie oraz z ich opiekunami. Razem z Katrzyną Jackowską-Enemuo, Bartoszem Fedorowiczem, Brygidą Bylicką, Romaną Głowacką i Tanią Grabowską, scenografką Izabelą Kolką stworzyliśmy spektakl „Baśń żywa” inspirowany baśniami i legendami romskimi zebranymi przez Jerzego Ficowskiego oraz baśniami i legendami warmińskimi opracowanymi przez Marię Zientarę-Malewską. Spektakl łączył fragmenty dawnych historii z anegdotami i opowieściami współczesnych Romów, tradycyjną muzykę graną na żywo, romskie pieśni i tańce.

Praca z młodymi artystami ze świetlicy „Gaja” i ich opiekunami była dla nas ogromną przyjemnością i dużą nauką.

Dzięki prostej i atrakcyjnej wizualnie scenografii, barwnym kostiumom, działaniom teatralnym i performatywnym oraz pieśniom i choreografiom spektakl trzymał uwagę widzów w napięciu, pozwalał na spontaniczne i żywiołowe reakcje. Dzieci w teatralny sposób opowiedziały o swojej romskiej tożsamości, a w narracji przeplatały się opowieści o Drodze i o Miejscu.
Spektakl zagrany został dwukrotnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie, w której uczą się dzieci romskie oraz w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych dla uczniów SP nr 13, podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” oraz społeczności romskiej. Odbiór spektaklu był niezwykle pozytywny. W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztat teatralno-muzyczny dla uczniów i nauczycieli SP nr 2; a w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowaliśmy spotkanie ze znanym cyganologiem Andrzejem Grzymała- Kazłowskim, założycielem Muzeum Kultury Romów w Warszawie. W 2019 roku spektakl prezentowany był na Międzynarodowym Festiwalu Ethno Port w Poznaniu.

Audycja Małe Ojczyzny

W audycji udział wzięły Brygida Bilicka z domu Fedorowicz i Barbara Prądzyńska reżyserka spektaklu Baśń żywa, w której udział wzięły dzieci i młodzież z integracyjnej świetlicy romskiej Gaja oraz Katarzyna Jackowska-Enemuo i Bartosz Fedorowicz.

Romowie na Warmii

Warmia i Mazury to region wielokulturowy, a jego niezbywalną częścią jest kultura romska. Spektakl przywołujący romskie baśnie i tradycje zaprezentowano dziś (poniedziałek 17 grudnia) w Olsztynie. Przedstawienie nosi tytuł „Baśń żywa”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

PL