ŚWIAT
WEDŁUG
LEMA

Ideą projektu ŚWIAT WEDŁUG LEMA jest znalezienie wspólnego mianownika pomiędzy twórczością najbardziej znanego na świecie polskiego pisarza science-fiction i tradycyjnymi formami opowiadania obecnymi w kulturze regionu południowo wschodniej Turcji. Region Mardin jest unikalnym tyglem kulturowym i religijnym, gdzie współcześnie współegzystują tradycje kultury tureckiej, kurdyjskiej, arabskiej i syriackiej, a także ślady kultury ormiańskiej oraz religii jezydów.
Pracując nad uniwersalnymi tematami lokalnych form opowieści i środków ekspresji zauważyliśmy, że opowieści Stanisława Lema przeniesione w odległa przyszłość czerpią wiele z tradycyjnych, ciągle żywych w tym regionie, środków stosowanych w sztuce opowiadania. Pomysł pracy z lokalnymi opowieściami i legendami zbiegł się z rocznicą urodzin Stanisława Lema  co zainspirowało nas do ryzykownego eksperymentu.
Ryzyko zderzenia tych światów przyniosło bardzo intrygujące efekty, które uwypukliły zawarte w opowieściach treści. Ich ezopowy język i głęboki sens moralny mają tutaj szczególny wydźwięk.
Wspólnie z grupą lokalnych twórców z Mardin czytaliśmy, analizowaliśmy, reinterpretowalismy teksty Lema podczas miesiąca warsztatów. W trakcie rozmów i dyskusji powstały nowe opowieści łączące futurystyczny świat z humanistycznymi wartościami i wnikliwą a miejscami nawet profetyczną wizją ludzkości zawartą w tekstach Stanisława Lema.

 

  • Jak dobrze rozumiemy wizje przyszłości Lema?
  • Jak ważne są ludzkie wartości, otwartość i humor w dramatycznie zmieniającym się świecie, w którym zderzają się tradycja i cyfrowa przyszłość?

W lokalnym tłumaczeniu tytuł naszego spektaklu brzmi nieco inaczej: „Świat w pokoju”. Chcemy, żeby oprócz języka tureckiego w trakcie spektaklu zabrzmiały, także inne języki obecnie używane w tym miejscu: kurdyjski, arabski i syriacki.
We wspólnej pracy inspirowanej opowiadaniem sobie Lema na nowo pozwalamy sobie sięgać zarówno w przeszłość i różnorodność kultury miejsca w którym pracujemy jak i w ograniczona tylko fantazją przyszłość.

 

Lokalnymi partnerami projektu jest Stowarzyszenie DRASED, Wydział Języka Syriackiego Artuklu Universitesi w Mardin, Wydział Architektury Uniwersytetu w Mardin, Stowarzyszanie Studnia „O”.

W ramach projektu przeprowadzimy warsztaty w webinarium dla studentów Mardin Artuklu Universitesi.
Planujemy pokazy spektaklu BARIŞ İÇİNDE DÜNYA (Świat w Pokoju) w Mardin, Kiziltepe i Nusaybin w ramach 9-go międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży.

Ponadto równolegle z projektem odbędzie się wystawa rysunków graficznych inspirowanych twórczością Stanisława Lema autorstwa artysty Daniela Mroza.

+ RELACJE DZIEŃ PO DNIU ZNAJDA SIĘ JUŻ WKRÓTCE NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

Istotnym elementem całości są działania edukacyjne. 

W ramach projektu realizujemy warsztaty poświęcone Stanisławowi Lemowi, sztuce opowiadania w różnych kulturach, teatrowi.

 

MILLIYET SANAT

O projekcie pisze miedzy innymi tureckie czasopismo kulturalne Milliyet Sanat

Türkçe bilgiler

LEM’E GÖRE, BARIŞ İÇİNDE DÜNYA”

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”