SĄSIEDZTWO

„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie”

to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami romskimi i nie-romskimi w Olsztynie i Nowej Hucie.

Mniejszość romska liczy w Polsce według różnych szacunków 20 – 60 tys. osób. Zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów odbywa się poprzez konstruowanie działań w poszczególnych obszarach wsparcia. Dzielenie wspólnej przestrzeni miejskiej wpływa znacząco na sposób tworzenia tożsamości jej mieszkańców, tym bardziej, że są oni przedstawicielami różnych tradycji kulturowych i historycznych.

ROZMOWY SĄSIEDZKIE

Nasz projekt „Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie” odpowiada na problem dyskryminacji i stygmatyzacji Romów.
Planujemy współpracę ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej “Hitano” w Olsztynie i Integracyjnym Stowarzyszeniem „Sawore” w Nowej Hucie, gdzie organizujemy warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów i nauczycieli, w tym asystentów edukacji romskiej oraz warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży.

Przeprowadzamy również rozmowy z trzema pokoleniami Romów i ich sąsiadami dotyczące wspólnej przestrzeni życia.
Ważne dla dla naszych rozmówców miejsca utworzą mapy społeczne regionów i posłużą jako przewodniki do organizowanych spacerów sąsiedzkich.

Nasz projekt zakończy panel dyskusyjny współorganizowany przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
z udziałem romologów oraz warsztat dla przedstawicieli/ek stowarzyszeń romskich i realizatorów/ek projektu prowadzony przez partnera projektu: organizację Rita Lindanger AS z Oslo.

Wierzymy, że nasze niemal dwuletnie działanie przyczyni się do zmiany negatywnych stereotypów i poprawienia relacji międzysąsiedzkich. 

+ RELACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ PROJEKTU

fcebook sąsiedztwo

              

 

„Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie”

to projekt oparty na budowie więzi sąsiedzkich pomiędzy społecznościami romskimi i nie-romskimi w Olsztynie i Nowej Hucie.

W sierpniu 2021 zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Hitano” pierwsze zaplanowane działanie sąsiedzkie w Olsztynie.

W spacerze  realizowanym według wspólnie stworzonej mapy wzięło  aktywny udział ponad 45 mieszkańców Olsztyna. Spacer zakończył się prezentacjami teatralnymi, projekcjami w kinie sąsiedzkim i wspólnym ucztowaniu w zielonym zaułku ukrytym wśród olsztyńskich podwórek.

 

 

+ RELACJA Z OLSZTYNA:

 

Wczesniejsza współpraca ze świetlicą integracyjną „GAJA” i Stowarzyszeniem HITANO w Olsztynie

BAŚŃ ŻYWA

Spektakl zrealizowany ze Stowarzyszeniem Kultury Romskiej „Hitano” z Olsztyna 2018

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.