• Kim jesteśmy

    FUNDACJA ART JUNCTION

    to fundacja zwracająca się głównie do osób z ograniczonym dostępem do sztuki i kultury, do mniejszości oraz marginalizowanych grup. Poprzez pracę teatralną czy artystyczną chcemy spotkać się z osobami, dla których na co dzień nie ma miejsca w przestrzeni kultury i sztuki lub jest go bardzo niewiele. Chcemy tym osobom dać podmiotowy głos i możliwość auto ekspresji. Co więcej, wierzymy, że nasze działania będą miały efekt kuli śniegowej, a każde następne przedsięwzięcie otworzy osobom tzw. „wykluczonym” kolejne drzwi. Uważamy, że w dzisiejszym świecie uwaga i otwarcie na drugiego, innego od nas są niezbędne, żeby stworzyć horyzontalny system, w którym znajdzie się miejsce dla każdego z nas.

    ART JUNCTION

    czyli miejsce spotkania, skrzyżowania i wymiany pomysłów, światopoglądów oraz  rzeczywistości ze sztuką i pomiędzy sobą. To również możliwość spotkania się artystów różnych dziedzin i kultur, to szansa dla artystów niszowych kontaktu z publicznością i pokazania jej niekomercyjnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych. To wreszcie próba stworzenia oddolnego systemu wsparcia i współpracy. FUNDACJA ART JUNCTION założona została przez Jarosława Siejkowskiego i Barbarę Prądzyńską w maju 2015 roku w Poznaniu.

    Statut